About GORI

Disclaimer

Formålet med GORI.dk er at give oplysninger om vores produkter, aktiviteter og serviceydelser. GORI.dk ejes og vedligeholdes af Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg ("Dyrup").
 

Indhold på GORI.dk
 
Materiale og indhold på GORI.dk tilhører eller er givet i licens til Dyrup.
 
Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd og data samt produkter og produktionsmetoder, som er beskrevet på GORI.dk, kan være genstand for ophavsretlig eller anden immateriel retlig beskyttelse, herunder patent-, brugs-, model- eller designbeskyttelse.
 
Gengivelse eller brug af indhold og materiale på GORI.dk i en hvilken som helst form er ikke tilladt, bortset fra personlig, ikke-kommerciel brug, og alene under forudsætning af, at Dyrups rettigheder respekteres og ikke ændres. 
 
Varemærker, herunder logoer, slogans og deslige, er registrerede eller ikke registrerede varemærker, som tilhører eller er givet i licens til Dyrup.
 
Der gives ikke nogen licens eller tilladelse til at gengive eller bruge nogen af de immaterielle rettigheder, som er gengivet på GORI.dk, til andet end sædvanlig webbrowsing.
 


Ansvarsfraskrivelse
 
Information på GORI.dk stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Hjemmesiden er kun tænkt som generel information. Ved at benytte GORI.dk accepterer du disse betingelser. Dyrup garanterer ikke, at oplysningerne er komplette eller nøjagtige eller imødekommer alle dine behov.
 
Såfremt der på GORI.dk refereres til eller gives mulighed for at linke til andre websites, påtager Dyrup sig ikke noget ansvar for materialet på disse websites, og Dyrup fører ikke nogen kontrol med dét materiale og de oplysninger, som gengives herpå.

Hvis der gives mulighed for at linke til GORI.dk fra andre websites, har Dyrup – med mindre det klart fremgår – ikke godkendt linket eller andet materiale, der er indeholdt på det website, hvorfra der linkes til GORI.dk.
 
Dyrup fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af, at du anvender GORI.dk, eller at du åbner eller browser andre websites, hvortil der linkes fra GORI.dk, eller anvender materiale, der er indeholdt på sådanne websites. 
 
Ansvarsfraskrivelsen gælder uanset årsagen til et sådant tab eller skade, og uanset om Dyrup kunne eller burde have forudset tabet eller skaden – herunder risikoen for et sådant tab eller skade ved ikke at fjerne et link fra GORI.dk eller på anden måde. Ansvarsbegrænsningen gælder tillige tab eller skade som følge af virus på din computer.
 
Nærværende disclaimer og indholdet på GORI.dk er undergivet dansk ret uden hensyn til international privatret. Enhver tvist, som udspringer af brugen af GORI.dk eller af materiale eller information, som hidrører fra dette website, skal, hvis den ikke kan blive løst i mindelighed, være undergivet eksklusivt værneting i Danmark ved Københavns Byret i 1. instans.